Gyerekkorom óta sokat gondolkozom az élet, és a filozófia nagy kérdésein. Belemerengve a nagyvilágba felteszem a kérdést, hogy miért vagyunk itt, miért élünk, miért létezik az univerzum?

Kisgyerekként számtalanszor adtam választ erre a kérdésre, mégpedig olyan válaszokat, amik kielégítették a szellemi, és lelki igényeimet is. A problémát mindig azok az okostojások jelentették, akik olyan kérdéseket tudtak feltenni, amik összezavarták a gondolataimat.

Válaszként erre elmerültem a filozófia, a tudományok, a logika, a matematika kérdéseiben, és végre megtaláltam a választ:

A tudomány bebizonyította, hogy nem érti az élet értelmét

Albert Einstein egyik legjobb barátja Kurt Gödel, a kedvenc tudósom, páratlan fordulatot hozott a tudományok történetében. A tudósok természetesen szerették volna megérteni az élet értelmét, azonban Gödel tétele letörte a nagyravágyó nagyokosok szarvát. Gödel tétele így hangzik:

Minden ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét tartalmazó, formális-axiomatikus elméletben megfogalmazható olyan mondat, mely se nem bizonyítható, se nem cáfolható.

Ha lefordítjuk ezt a laikus ember számára, az valahogy így hangzik:

A tudomány nem képes minden kérdésre válaszolni…

Ebből két dolog is következik:

 • Ha az élet értelme logikus, akkor biztos, hogy tévedés
 • Ha az életnek van értelme, és az számunkra felfogható, akkor kinyilatkoztatáson alapul

A nagy tudósok mind hittek valamilyen isten létezésében

Erre nagyon jó csattanó “A mindenség elmélete” című film, ami Stephen Hawkingnak, az Ősrobbanás feltalálójának az életét mutatja be.
Stephen Hawking a nagy tudós, és vallásos felesége között egy életen átnyúló vita feszül, hogy létezik-e isten. Mire Hawking megírja könyvét, befejezésében belátja tudományának korlátait, és valahogy úgy fogalmaz: “Remélem a könyvem majd segít, hogy jobban megértsük Isten gondolatait.”

Nem tudtam belenyugodni a logikátlanságba, ezért továbbvittem a kérdést

Elemezzük a fenti mondatot! Három fő részre tudtam szétbontani. Az első a “Mi …?” formula, a második “az élet” a harmadik pedig az “értelme” szó. Ahhoz, hogy érett felnőttként használható választ tudjak adni magamnak arra kérdésre, hogy “Mi az élet értelme?”, nem árt jobban érteni a kérdést magát, mint gyerekkoromban.

A “Mi …?” formula a magyar nyelv egy kifejezése, ami egy speciális igényt fejez ki, amit kérdésnek hívunk. A kérdezésről azt kell tudni, hogy lehet jól kérdezni, és lehet rosszul is kérdezni – sőt! Valójában aki tanul, az mindig rosszul kérdez, hiszen még nem tudja, hogy mit is kellene már tudnia. Aki viszont tud, az mindig jól kérdez. Példák rossz kérdésekre: “Kettő meg kettő az miért öt?” “A krokodil hosszabb, mint zöld?”

Ha akarjuk, bármikor tudjuk ezt a kérdést helytelenül, vagy értelmetlenül értelmezni. Mivel azonban a kérdést, mint felmerülő igényt kielégíteni szeretnénk, nem pedig egy függőségi állapotot létrehozni, célom, hogy úgy értelmezzem ezt a kérdést, hogy a kérdés feltevésekor felmerült igényeim kielégüljenek közben.

Az élet értelmét akár 9 féle képpen is lehet értelmezni

Univerzum Bioszféra Az én személyem
Oka, előzménye 1. [Paradoxon] 2. Az univerzum 3. A szüleim, és őseim
Értéke 4. A földi bioszféra 5. Evolúció 6. [Paradoxon]
Használati utasítása 7. Matematika 8. (Nap)Energia 9. AZ ÉLET ÉRTELME
 • 1.Az univerzum keletkezésének okát, az ősrobbanás kiváltóját sajnos nem érthetjük meg, ugyanis akkor még nem létezett idő
 • 2. A bioszféra keletkezése természettudományos eszközökkel többé kevésbé leírható, habár még vannak vakfoltok… (egyszerűsíthetetlen összetettség, tudatos teremtés elmélet) A magam részéről úgy gondolom, hogy a természettudományokról alkotott elképzelésünk is szükségszerűen korlátolt, ezért elfogadom azt, hogy még nem tudunk, és lehet hogy soha nem is fogunk tudni jelenségeket leírni, mégis az események állandó törvényszerűségeknek engedelmeskedve hozták létre a jelen pillanatot
 • 3. Az én létezésem oka, hogy megszülettem. Elhiszem édesanyámnak, hogy ő akkor is élt, amikor én még nem éltem, mert nagyon szeretem.
 • 4. Az univerzumban az élet – jelenlegi tudásunk szerint – ritka jószág, más csillagból viszont sok. Amiből kevés van, az emberi mércével mérve értékes!
 • 5. Elképzelésem szerint a bioszféra egy olyan akkumulátor, ami egy láncreakció kölcsönhatásaiban – mint cellákban – tárolja az energiáját, és ez az akkumulátor csak azért nem merül le, mert a Nap folyamatosan újratölti, és túltölti azt
 • 6. Azt tudhatom, hogy nekem bizonyos személyek mennyit jelentenek, mennyire fontosak számomra, vagy mennyire segítik a céljaimat, de azt, hogy én mennyire vagyok szerethető, mennyire vagyok fontos, vagy mennyire segítem mások célját, ezt nem én vagyok az, aki tudja
 • 7. Az univerzum úgy tűnik – nem tudom miért – a matematika nyelvén lett leprogramozva.
 • 8. A Földön a fejlődés nem magától van. Zárt rendszerben nem történik fejlődés, egy sejtből nem lesz bonyolultabb sejt csak úgy. Az evolúciót a Nap energiája, és folyamatos energia-utánpótlása tartja fenn. A bioszféra bonyolultsági szintje arányban van a Nap energiájából felhasznált energiával

Megtaláltam azt az értelmezést, ami előre visz: 9. Hogyan kell élni?

 • 9. Honnan tudhatom saját magam használati utasítását? Honnan tudhatom, hogy hogyan működöm? Honnan tudom, hogy mit kell tennem? Honnan tudom, hogy mi a küldetésem?

Amikor levezettem a fenti táblázatot magamnak, hogy megtaláljam, hogy mi az élet értelme, egyszerűen a székbe gyökerezett a fenekem, hiszen édesapám – istennyugtassa – egyik kedvenc mondatát véltem felfedezni a megoldás soraiban:

Az élethez nem tudás kell, hanem élni tudás!

Ma már nem azt a kérdést ismételgetem magamnak, hogy “Mi az élet értelme?”, hanem inkább azt a kérdést teszem fel: “Hogyan kell élni?”

Számomra ez a három rövidke szó fejezi ki legpontosabban azt, hogy mi az élet értelme.

Az élet értelme ahogyan eszünk, ahogyan iszunk. Ahova tartozunk, ahogyan meg tudunk élni. Ahogyan gyógyítjuk betegségeinket, ahogyan kommunikálunk. Amilyen párkapcsolatban élünk, amilyen családot képzelünk el magunknak. Az élet értelme ahogyan gondolkodunk.

A körülöttünk lévő világ egy kinyilatkoztatás, ami segít, hogy rájöjjünk hogyan kell élni!

Az élet értelmét bármilyen értelmezésben tegyük is fel, gondolkodásunknak akkor volt haszna, ha valami olyan felismerésre jutunk, ami segít bennünket, hogy hogyan éljünk.
Az univerzum megmutatja az anyag, az idő, az energia összefüggéseit. A természet, az emberiség minden szinten tartogat tanulságokat a történelemtől elkezdve a kultúrákon át az élővilágig!